Fotowoltaika Gdańsk Dofinansowanie 2020

Porozmawiaj z doradcą​​

723 096 404​

JAKIE DOFINANSOWANIE WYBRAĆ?

Ofert dofinansowania do fotowoltaiki nie brakuje już od 2019 roku i wcześniej, ale jest jeden haczyk: możesz skorzystać tylko z jednej dotacji. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ubiegać się o kilka z nich. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że na któryś z dostępnych programów rządowych na pewno się załapiesz. Co mamy zatem do wyboru?

MÓJ PRĄD

Program Mój Prąd to inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki której szansę na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie swojego domu ma znacznie więcej osób. Program wszedł w życie już w zeszłym roku, a na stronie GOV możemy wyczytać :

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

TA INFORMACJA W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE PROGRAM MÓJ PRĄD OFERUJE DOTACJĘ W RAMACH BUDOWY MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

Mikroinstalacje są tańsze od dużych i samodzielnych instalacji, a jednocześnie tak samo umożliwiają oszczędności i oddziałują na korzyść środowiska naturalnego. Mikroinstalacja w Polsce kosztuje średnio 10 tys. złotych, a program Mój Prąd oferuje do 50% zwrotu ceny, jaką obciążyła nas fotowoltaika. Dofinansowanie 2019 i 2020 wynosi więc maksymalnie 5 tys. złotych. Stąd Mój Prąd zyskał miano 5000 +.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE MIKROINSTALACJA NIE JEST CAŁKOWICIE SAMODZIELNYM SYSTEMEM. TWOJA PRYWATNA ELEKTROWNIA ZOSTAJE PODŁĄCZONA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ. TO TAM PRZEKAZYWANE SĄ NADWYŻKI PRĄDU UZYSKANEGO Z PANELI FOTOWOLTAICZNYCH. ZMAGAZYNOWANĄ ENERGIĘ MOŻNA ODEBRAĆ Z SIECI W CIĄGU 12 MIESIĘCY Z MAŁYM OPUSTEM JAKO PODATKIEM OD MOŻLIWOŚCI MAGAZYNOWANIA PRĄDU.

Dzięki przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej nie musimy martwić się o warunki pogodowe i ewentualne braki w dostarczaniu prądu do urządzeń w gospodarstwie domowym. W ten sposób nie marnują się również nadwyżki mocy słonecznej, które można bezpłatnie wykorzystać zimą.

CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze jest kolejnym ogólnopolskim programem dofinansowania dla domów jednorodzinnych, natomiast w odróżnieniu od inicjatywy Mój Prąd, program obejmuje nie tylko dodatki na budowę instalacji fotowoltaicznej w celu zaopatrzenia domu w ekologiczny prąd. Definicja mówi:

Czyste Powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

program czyste powietrze fotowoltaika 2020

Panele słoneczne mogą być przydatne także jeśli chodzi o ogrzewanie domu lub wody. Program oferuje dotację lub pożyczkę, którą należy spłacić w ciągu 15 lat. Trzeba przyznać, że to sporo czasu i w przypadku malej instalacji fotowoltaicznej rata będzie znikoma.

POWYŻSZĄ DOTACJĘ WARTO ROZWAŻYĆ RÓWNIEŻ, JEŚLI STOISZ PRZED WYZWANIEM WYMIANY KOTŁA GRZEWCZEGO DLA DOMU.

DOTACJA NA PANELE FOTOWOLTAICZNE, DOFINANSOWANIE W RAMACH OGRANICZENIA EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ŚRODOWISKA TRWAJĄ ODN ROKU 2018, A CZAS ZAKOŃCZENIA DZIAŁANIA DOTACJI JEST PRZEWIDYWANY DOPIERO NA 2028 ROK.

O wszystkich szczegółach programu możemy dowiedzieć się ze strony NFOŚiGW. W ramach tej inicjatywy możemy uzyskać naprawdę dużą dotację, która zamiast 5 tys. może sięgać aż 53 tys. złotych. Jednak tak samo, jak Mój Prąd, również ten program ma swoje zasady, które widoczne są na stronie NFOŚiGW.

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.

Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ TE INWESTYCJE, ZA KTÓRE JUŻ ZAPŁACILIŚMY. 

PROSUMENT 2

NA DOTACJĘ ZE STRONY PROGRAMU PROSUMENT 2 MAJĄ SZANSĘ NIE TYLKO OSOBY FIZYCZNE, ALE TAKŻE SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE ORAZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. TO ZATEM JEDYNA OFERTA KIEROWANA TAKŻE DLA MIESZKAŃCÓW BLOKÓW, KTÓRZY TAKŻE MAJĄ W TEN SPOSÓB SZANSĘ NA KORZYSTANIE Z ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII.

NFOŚIGW TAK OKREŚLA ZASADY OTRZYMYWANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU:

pożyczka/kredyt preferencyjny razem z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,

dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),

maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,

oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,

maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,

wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

TAKŻE W PROGRAMIE PROSUMENT ZAWARTE SĄ WYMAGANIA OBEJMUJĄCE POWSTAJĄCĄ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAWARTE SĄ W SPECJALNYM ZAŁĄCZNIKU NA STRONIE NFOŚIGW.

Na stronie opisane są także wymagania dla projektantów instalacji fotowoltaicznych. Dobrą informację stanowi fakt, że nie musimy znać tych ustaleń na pamięć. Z reguły jest to domena fachowców, którzy bardzo często pomagają potencjalnym inwestorom w otrzymaniu niezbędnych dotacji na budowę odnawialnego źródła energii.

NISKIE OPROCENTOWANIE KREDYTU NA FOTOWOLTAIKĘ

Odnawialne Żródła Energii są promowane również przez banki. Dzięki temu mamy szansę skorzystać z dobrego kredytu, na przykład jeśli fotowoltaika dotacje 2020 nie będą w zasięgu naszych możliwości. Czyli kiedy po prostu pula pieniędzy przeznaczonych na finansowanie instalacji fotowoltaicznych zostanie wyczerpana, zanim zdążymy złożyć wniosek. Zgodnie z zasadami otrzymywania kredytu, pożyczone pieniądze trzeba będzie zwrócić, ale na korzystnych warunkach.

KREDYT NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ MA WIELE DOBRYCH STRON, NA PRZYKŁAD ZNACZNIE PROŚCIEJ JEST OTRZYMAĆ POZYTYWNĄ DECYZJĘ. DODATKOWO PIENIĄDZE NA BUDOWĘ ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII OTRZYMUJEMY PRZED BUDOWĄ, A NIE PO LUB W TRAKCIE.

Z korzystnym kredytem nie zauważysz dodatkowych wydatków, ponieważ rachunki za prąd przestaną przychodzić lub będą znacznie niższe, a rata kredytu nie będzie dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Natomiast czerpanie energii z fotowoltaiki będzie trwało wiele lat po spłaceniu kredytu.

FOTOWOLTAIKA JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Rozpoczęcie starania o dotację do małej elektrowni słonecznej na terenie własnego domu jest proste, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek. Nie jest to żadna trudność, natomiast trzeba wiedzieć, w jakim czasie złożyć wniosek i jakie są warunki przyznawania dotacji. Warto wiedzieć, że dotacja ze strony państwa nie oznacza, że otrzymamy pieniądze przed rozpoczęciem inwestycji, a dopiero po jej zakończeniu lub w trakcie budowy. Opiszemy sobie wszystko krok po kroku!

1.ZADBAJ O PROJEKT BUDOWY INSTALACJI DLA TWOJEGO DOMU.
2.ZDECYDUJ, W JAKIM PROGRAMIE DOFINANSOWANIA CHCESZ UCZESTNICZYĆ.
3.WYPEŁNIJ WYMAGANE WNIOSKI DOSTĘPNE NA STRONACH PROJEKTÓW.
4.NIE ZAPOMNIJ DOŁĄCZYĆ WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO SKŁADANYCH WNIOSKÓW.
5.W ZALEŻNOŚCI, CZY JEST TO MÓJ PRĄD, CZY INNY Z WYŻEJ WYMIENIONYCH, DOSTOSUJ BUDOWĘ FOTOWOLTAIKI DO OKREŚLONYCH ŚCIŚLE WYMAGAŃ.
6.SPRAWDZAJ SKRZYNKĘ E-MAIL I OCZEKUJ INFORMACJI ZE STRONY URZĘDÓW O STATUSIE TWOJEGO WNIOSKU I EWENTUALNEJ KWOCIE DOFINANSOWANIA.
PAMIĘTAJ, ŻE DOFINANSOWANIE FOTOWOLTAIKA 2020 RÓŻNI SIĘ PEWNYMI SZCZEGÓŁAMI OD ZASAD, KTÓRE SĄ WYMAGANE W RAMACH DOFINANSOWANIA OBECNIE. AKTUALIZUJ INFORMACJE TUŻ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU, BYŚ NIE MUSIAŁ POPRAWIAĆ BŁĘDÓW I DOSTARCZAĆ DOKUMENTÓW PONOWNIE. KAŻDE OPÓŹNIENIE W PROCESIE ZMNIEJSZA TWOJE SZANSE NA KORZYSTNĄ DOTACJĘ.

Bardzo pomocne jest znalezienie odpowiedniej formy montażowej. Fachowcy znają się nie tylko na montażu odnawialnego źródła energii, ale wiedzą także, jak uzyskać dotacje i jakie dokumenty są w tym celu niezbędne. W końcu zajmują się tym na co dzień. Fachowcy doradzą Ci również, jakie źródło finansowania jest korzystniejsze w Twoim przypadku. Chociaż Mój Prąd jest bez wątpienia dobrym źródłem dofinansowania, to czasami dobrze jest skorzystać z innych możliwości.

O AKTUALNE OFERTY DOTACJI NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PYTAJ W URZĘDZIE SWOJEGO MIASTA. DLACZEGO? CZASAMI MOŻESZ TRAFIĆ NA OFERTĘ ZNACZNIE LEPSZĄ NIŻ TA, O KTÓREJ GŁOŚNO JEST NA CAŁĄ POLSKĘ.

KORZYSTNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MOGĄ POCHODZIĆ Z URZĘDÓW TERYTORIALNYCH ORAZ ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. WARTO WIEDZIEĆ, ŻE INICJATYWA RZĄDOWA, KTÓRA OBEJMUJE TAK LICZNE DOFINANSOWANIA POCHODZI WŁAŚNIE ZE WZGLĘDU NA WYTYCZNE ZE STRONY UNII. POLSKA WCIĄŻ ZBYT DUŻO PRĄDU POZYSKUJE Z KOPALNI WĘGLOWYCH.

Dostępność tak różnych ofert ze strony państwa umożliwia podjęcie budowy systemu fotowoltaicznego przez różne osoby z różnymi ograniczeniami i możliwościami. Jeszcze niedawno systemy fotowoltaiczne były zbyt drogie, by przeciętny właściciel domu mógł sobie na nie pozwolić. Obecnie ceny paneli i pozostałych elementów systemu spadają, a wydajność i tak mocno wydajnych systemów stale wzrasta. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość fotowoltaiki maluje się w jasnych barwach.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

Z reguły nabór wniosków na dodatek do instalacji fotowoltaicznej składa się w urzędzie miasta, w którym mieszkamy. Wyjątkiem jest program X, ponieważ tymi dotacjami do instalacji fotowolaticznej zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu w Warszawie. Wniosek do programu Mój Prąd możesz wyslać drogą elektroniczną, dlatego nie martw się, jeśli od Warszawy dzielą Cię setki kilometrów.

UWAGA: PULA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DO FOTOWOLTAIKI JEST OGRANICZONA, DLATEGO ZE ZŁOŻENIEM DOKUMENTÓW NIE NALEŻY ZWLEKAĆ. NAWET JEŚLI NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO OKREŚLONEGO MOMENTU, DANY PROGRAM MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ WCZEŚNIEJ, KIEDY PIENIĄDZE NA DOTACJĘ SIĘ SKOŃCZĄ.

MÓJ PRĄD OD KIEDY? JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Nie jest tajemnicą, że program Mój Prąd jest obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów dotacji do instalacji fotowoltaicznej w Polsce. Jak złożyć wniosek, żeby bez przeszkód uzyskać środki w ramach dofinansowania? Poniżej omawiamy wszystkie możliwości!

moj prad dofinansowane 2020 wniosek

WNIOSEK O 5000 PLUS MOŻESZ ZŁOŻYĆ NA 3 SPOSOBY: ELEKTRONICZNIE, OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ LUB LISTOWNIE. NA WYGODNY SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU MA SZANSĘ KAŻDY, KTO WYTWARZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA WŁASNY UŻYTEK I MA PODPISANĄ UMOWĘ REGULUJĄCĄ ZASADY PRZESYŁU I MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.
ZGODNIE Z ZASADAMI PROGRAMU MÓJ PRĄD, WNIOSEK MOŻE ZŁOŻYĆ KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, POD WARUNKIEM, ŻE NIE OTRZYMAŁA WCZEŚNIEJ DOTACJI DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z INNEGO ŹRÓDŁA.
GŁÓWNĄ ZASADĄ DLA OTRZYMANIA DOTACJI JEST TRWAJĄCA LUB ZAKOŃCZONA W DRUGIEJ POŁOWIE 2019 ROKU BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.
ZANIM ZŁOŻYSZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE, INSTALACJA MUSI MIEĆ GOTOWY PROJEKT BUDOWY.

Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

WAŻNE: W 2019 ROKU OBOWIĄZYWAŁ STARY WNIOSEK, KTÓRY WRAZ Z NADEJŚCIEM 2020 ZOSTAŁ PRZEKSZTAŁCONY W NOWY. OD 13 STYCZNIA SYSTEM ELEKTRONICZNY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NAPOTKAŁ TRUDNOŚCI. W ZWIĄZKU Z TYM OD 13 STYCZNIA 2020 ROKU DO 10 LUTEGO 2020 ROKU AKCEPTOWANE SĄ ZARÓWNO STARE, JAK I NOWE WNIOSKI.

Jeśli spełniasz wszystkie warunki potrzebne, zgodnie z którymi przysługuje Ci dotacja, możesz przygotować odpowiedni dokument. Co musi zawierać wniosek o dotację do systemu fotowoltaicznego ? W 2019 roku oraz do końca stycznia roku bieżącego, musisz dołączyć poniższe dokumenty:

login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód,

kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie OSD powinno być opracowane wg wzoru lub równoważne z nim, czyli powinno zawierać minimum informacji, ujętych we wzorze,

oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO),

oświadczenie o samodzielnym montażu systemu (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

WSZELKIE NIEZBĘDNE WNIOSKI I WZORY OŚWIADCZEŃ MOŻESZ POBRAĆ ZE STRONY GOV.PL

moj prad dofinansowane 2020 wniosek

Najwygodniej jest złożyć wniosek osobiście lub wysłać listownie, ponieważ nie trzeba wtedy ubiegać się o tzw. podpis elektroniczny lub elektroniczny dowód. W drugim przypadku konieczne jest również utworzenie skrzynki ePUAP, by móc się w bezpieczny sposób komunikować z urzędem. Nie są to rzeczy skomplikowane, natomiast wymagają dodatkowego działania. Chyba że jesteś już posiadaczem możliwości elektronicznego potwierdzenia tożsamości.

WNIOSKI NA RZECZ PROGRAMU MÓJ PRĄD MOŻNA RÓWNIEŻ SKŁADAĆ OSOBIŚCIE POD ADRESEM NFOŚIGW: UL. KONSTRUKTORSKA 1 / 02-673 WARSZAWA

URZĄD CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7:30 DO 15:30. DOKUMENTY WYSYŁANE LISTOWNIE KIERUJEMY NA TEN SAM ADRES.

O decyzji urzędy w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku dowiesz się ze skrzynki e-mail, której adres należy podać we wniosku. Na skrzynkę e-mail dotrą również wszelkie informacje dotyczące błędnego wypełnienia wniosku. Osoby korzystające z łącznika ePUAP wlaśnie tam będą otrzymywały bieżące informacje na temat uczestnictwa w programie Mój Prąd.

Nabór wniosków wciąż trwa, a wraz z nim nasze szanse na nowoczesne i ekologiczne pozyskiwanie energii elektrycznej. To jedna z bardziej korzystnych inwestycji ostatnich i najbliższych lat. Budowa systemów fotowoltaicznych jest opłacalna, nawet jeśli nie weźmiemy pod uwagę dotacji. To przede wszystkim niższe rachunki za prąd lub ich brak. Do tego dochodzi stałe i niemal całkiem niezależne źródło prądu dla Twojego domu. Budowę instalacji fotowoltaicznej warto zatem rozważyć.

Instalacje fotowoltaiczne w Gdańsku

Zainwestuj w Instalację fotowoltaiczną. Zmniejsz rachunki za prąd i nie przejmuj się podwyżkami cen. Bądź niezależny energetycznie!